25620117 1

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยมีนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และ นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์สัตว์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด