711871

อธิบดีปศุสัตว์ หนุนเกษตรกรร่วมกลุ่มขับเคลื่อนสร้างรายได้ท้องถิ่น ชูโมเดลวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จ.เชียงใหม่ ขยายผลทั่วประเทศ

วันนี้ (20 ม.ค.62) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ อำเภอสันทราย เป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายยึดหลักการใช้การตลาดนำการผลิต โดยสามารถส่งสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แช่แข็ง เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน(Ready to Eat) ให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Modern Trade) ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ และมาจากฟาร์มเครือข่ายสมาชิกเกือบ 50 ฟาร์ม สามารถผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์และลูกไก่ให้แก่สมาชิกและลูกค้า

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์