25620121 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความห่วงใยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป ทั้งนี้ สำหรับบุญกุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญมอบให้เจ้าของกระเช้าของขวัญเหล่านี้ ที่ร่วมนำมาส่งความสุขให้กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด