25620131 1

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังการประชุมสัมมนา “โคนมไทย ก้าวไปพร้อมกับ FTA” ซึ่งมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกันเป็นประธานเปิด ตั้งแต่เวลา 09.15 น. โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ กรมปศุสัตว์ และนักวิชาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อระดมสมองหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศและอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ณ โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด