25620131 3

วันอังคารที่ 29 ม.ค.2562 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมการเลี้ยงปศุสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ กระบือ แพะ หมูป่า และกระต่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่เขาบัวทอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด