pic02

วันนี้(31 ม.ค.62) เวลา13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกอบพิธีมอบแม่พันธุ์สุกรพระราชทาน จำนวน 3 ตัว แก่ครอบครัวนางสาวธณพัชร อักษรธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนักเรียนที่มีความกตัญญูต่อบุพการีที่ได้เห็นปัญหาความลำบากของครอบครัว เหตุจากคุณพ่อเสียชีวิต ส่วนคุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและไม่มีงานทำ และมีความพยายามคิดหาหนทางช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นทางสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำท้องถิ่นและบุคลากรจิตอาสาได้ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวนางสาวธณพัชร อักษรธรรม เพื่อให้ได้ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งในส่วนของเงินทุนสนับสนุนค่าอาหารสุกร จำนวน 10,000 บาท และค่าต่อเติมโรงเรือน

โอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวชื่นชมนางสาวธณพัชร อักษรธรรม และครอบครัว ที่ได้รับแม่พันธุ์สุกรพระราชทานในครั้งนี้ว่า ขอให้ครอบครัวผู้รับได้เลี้ยงดูแลสุกรพระราชทานด้วยความเอาใจใส่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ ขออย่านำสุกรไปฆ่าหรือขาย หากสุกรมีปัญหาด้านสุขภาพ ขอให้ปรึกษาปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เพื่อเข้ามาดูแล

โดยภายหลังรับมอบแม่พันธุ์สุกรพระราชทาน นางสาวธณพัชร อักษรธรรม กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะเลี้ยงดูสุกรที่ได้รับพระราชทานเป็นอย่างดีจะไม่นำไปขายหรือฆ่าอย่างเด็ดขาด รวมทั้งจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด สร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มาของข้อมูล : อุไรวรรณ/ข่าว พรรณี-ภัทรวดี/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 31 มกราคม 2562