25620228 4

28 กุมภาพันธ์ 2562 10.00น.นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ที่ได้ร่วมกิจกรรมออกร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ ในงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด