S 26558561

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง

ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์