25620304 2

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Faisal Binmohaitheef จากสํานักงานอาหารและยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority: SFDA)พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย เพื่อประกอบการพิจารณายกเลิก มาตรการห้ามนําเข้าสัตว์ปีกเป็นการชั่วคราวจากไทย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด