25620514 1

วันที่ 13 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ. กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด