25620523 1

23 พ.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 โดยกรมปศุสัตว์ เตรียมจัดงาน มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 "เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปีเพื่อคนไทย" ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานได้แก่ นิทรรศการสัตว์เลี้ยง สินค้าปศุสัตว์ บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข-แมวฟรี เป็นต้น รายละเอียดคลิก อ่านรายละเอียด