25620527 1

วันนี้( 22 พ.ค.62 ) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการความร่วมมือไทย – ลาวในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ดร.ศรีแสง ขุนศรี รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวตอบ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อ่านรายละเอียด