25620528 1

วันที่ 26 พ.ค.62 ตามเวลา ณ ท้องถิ่น กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 87(The 87th OIE General Session of the World Assembly)โดยมี ดร.โมนิก เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health หรือ OIE) ป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ Maison de la Chime ประเทศฝรั่งเศส อ่านรายละเอียด