25620703 2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงาน มหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง มุกดาหาร โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เข้าร่วมงานฯ จังหวัดมุกดาหาร ได้กําหนดจัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์มุกดาหารตระการตาชายโขง โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ตามรอยอารยะธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ และ มหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง มุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)