25620704 1

วันที่ 4 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 โดยมี รองอธิบดี ทั้ง 4 ท่าน ผอ.สำนัก/กอง ปศข. ปศจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  (ภาพ / ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. )