25620711 8

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย สาขาเชียงแสนอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพีเอฟ กล่าวมอบศูนย์และ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณ โดยมี พันเอกสุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 31 ผู้แทนแม่ทัพภาค 3 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน อ่านรายละเอียด