25620725 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม หารือการดำเนินการสถานสงเคราะห์สัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นผู้สรุปความเป็นมาของสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสถานพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม