25620802 3

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และ สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยมี พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในอเมืองอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการ อ่านรายละเอียด