25620813 1

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 7.45น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม กรุงเทพฯ 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์