pic01

16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16​ ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายละเอียดภาพประชาสัมพันธ์ | รายละเอียดการประกวดทำอาหาร เมนูแพะ และผลิตภัณฑ์จากแพะ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์