25620822 1

วันที่ 21 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” เพื่อเข้าหารือโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ สำหรับความร่วมมือวิชาการไทยญี่ปุ่น ในการสนับสนุนการวิจัยด้าน Science and Technology Cooperation of Global Issues aneló Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2562 (2019) ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก  อ่านรายละเอียด