25620830 1

27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เหล่ากาชาดจังหวัด ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ได้จัด”งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการผลิตแพะและการตลาดในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน และในการประกวดแพะปีนี้ ทางคณะผู้จัดงานแพะแห่งชาติฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างยิ่ง อ่านรายละเอียด