25620830 3

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้ลงนามรับมอบเครื่องรีดนมและถังเย็นเก็บน้ำนมดิบของบริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ณ โรงแรมแกรน์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด