25620909 2

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และมอบเงินสนับสนุนการดำรงชีพ เกษตรกร จำนวน 54 ราย โค 87 ตัว และกระบือ 6 ตัว. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม