25620910 1

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดยโสธรพร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม