25620912 5

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด