25621008 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางจัดงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง อ่านรายละเอียด