25621011 3

นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019) ” พร้อมกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลการผลิตไข่ไก่ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยมี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงการบริโภคไข่ดีต่อสุขภาพร่างกาย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงคุณประโยชน์ของไข่และการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะสม และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคาร 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ่านรายละเอียด