25621016 3

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส จำนวน 500 กก.และชนิดน้ำ เวอร์คอนTM แอลเอสพี จำนวน 450 ลิตร จากบริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด โดยนายไมเคิล เชฟเฟอร์ รองประธานกรรมการอาวุโสหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน และ ดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น หัวหน้าสายผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์และฆ่าเชื้อประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ ทั้งนี้เพื่อลดระดับความเสี่ยงและช่วยยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย อ่านรายละเอียด