25621025 2

วันนี้(วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการผลิตไดอารี่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตไดอารี่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในส่วนของต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาจำหน่าย ยอดการผลิต เนื้อหาข้อมูลที่จะบรรจุลงในเล่ม รวมทั้งการจัดหางบประมาณในการผลิต ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด