25621025 3

วันที่ 25 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ในการเปิดตลาดเนื้อสุกรครั้งที่ 3/2562 โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด