535479

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนอุ้มผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น อธิบดีได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน  และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,661,383 บาทถ้วน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม