25621128 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือสถานการณ์ด้านสินค้าปศุสัตว์ โอกาสและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมด้วยท่านนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ในประเด็นสถานการณ์ด้านสินค้าปศุสัตว์และขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้า เพื่อประโยชน์ด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิตด้านปศุสัตว์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด