25621206 1

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคงเดช ชัยศิวานนท์ สส.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด