25630508 3

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม web conference เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africn Horse Sickness) ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สคบ. กองสารวัตรและกักกัน ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ทั่วประเทศ
โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานการพบจุดเกิดโรคใหม่ การดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบการเกิดโรคใหม่และพื้นที่ข้างเคียง และรายงานความก้าวหน้าในดำเนินการของจังหวัดในพื้นที่ที่พบโรคเดิมและพื้นที่ข้างเคียง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบ ที่ประชุมได้ให้คำแนะนำและมอบมาตรการ แนวทางในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ที่พบโรคและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้การดำเนินการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด