25590404 1คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศรัสเซียหน่วยงานสัตวแพทย์และเฝ้าระวังสุขอนามัยพืช (Federal Sevice For Veterinary and Phytosanitary Surveillance หรือ Rosselkhoznadzor) เข้าพบหารือ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากรัสเซียมาประเทศไทย วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด