25590614 1นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด
การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2559
โดยนายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวรายงานฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด