25581218 5นายโอภาส ทองยงค์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด