25590330 3ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทเทรดวินส์ จำกัด ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด