25590401 2เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ด้วยด้วยคณะปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดนำร่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต      อ่านรายละเอียด