25590419 1นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมติดตามผลและแผนการดำเนินงานฯ พร้อมมอบนโยบายฯ โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด