25590419 2นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Basem Jawahreh-Veterinarian-Ministry of Climate Change & Environment และ Dr.Tariq Hassan Taha-Specialist of Agricultural policies-Abu Dhabi Food Control Authority จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสมาตรวจประเมินรับรองโรงงาน บริษัท บี อาร์ เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (EST.34) เพื่อพิจารณาอนุญาตเนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็งนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด