25590511 1น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะลงพื้นที่ติดตามและรับฟังเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ณ ฟาร์มไก่พันธุ์ปากช่อง 3 บริษัท เบทาโกรฟาร์ม จำกัด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559     อ่านรายละเอียด