25590511 2กรมปศุสัตว์จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 74 ปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินเข้าร่วม “ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ ” วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด