25590511 4นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 3 และ 4 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     อ่านรายละเอียด