25590511 5นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง    อ่านรายละเอียด