25590811 3นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด