ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   และการผลิตเสบียงพืชอาหารสัตว์เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ่านรายละเอียด 

altเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ครู    ผู้รับผู้รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  สามารถผสมอาหารสัตว์ใช้เอง  และมอบให้ปศุสัตว์อำเภอนำไปขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนง.ปศจ.นครพนม  ที่สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระตุ้นให้สนับสนุนการป้องกันโรคสัตว์, พัฒนาโรงฆ่าสัตว์, ส่งเสริมอาชีพ   แก่ประชาชนในท้องถิ่น อ่านรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามงาน  และให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงานผลิตสัตว์พันธุ์ดี / การใช้สัตว์พื้นเมือง /การวิจัย“โคอินทรีย์” โดยเน้นย้ำการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์, เป็นไปตามเป้าหมาย อ่านรายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ตรวจติดตามงานในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ   โดยได้พบปะ รับทราบสภาพการปฏิบัติงานผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยการผสมเทียม และปัญหาอุปสรรค  จากผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    อ่านรายละเอียด