ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25580212 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ สร้างความเชื่อมั่น เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยได้ที่ร้านที่มีป้ายเขียงสะอาด ” พร้อมทั้งมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เชียงสะอาด) ให้แก่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์   อ่านรายละเอียด

25580209 2นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมแถลงข่าว ส่งออกไก่สดแช่แข็งจากไทยไปเกาหลีใต้ โดยตั้งเป้าหมายปี 58 สัดส่วนการส่งออกไก่ไทยโต 6 - 7 % มูลค่ารวมกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580206 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการอภิปรายและเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ   อ่านรายละเอียด

 

25580209 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด

 

25580205 10สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้ง(IAH)สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหารในการนี้ สัตวแพยท์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นตัวแทนในพิธีฯ วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด