ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621025 3

วันที่ 25 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ในการเปิดตลาดเนื้อสุกรครั้งที่ 3/2562 โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621025 2

วันนี้(วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการผลิตไดอารี่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตไดอารี่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในส่วนของต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาจำหน่าย ยอดการผลิต เนื้อหาข้อมูลที่จะบรรจุลงในเล่ม รวมทั้งการจัดหางบประมาณในการผลิต ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

S 5570574

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้แทน สคบ สกม ร่วมหารือแนวทางการจัดทำร่าง ประกาศกระทรวงฯ คอกเพาะพันธุ์สุนัข โดยจะมีการเชิญผู้เขี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำร่างฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25621025 1

วันที่ 24 ตค. 62 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม OIE Twining Program ของศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ โดยมี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The USGS Nationnal Wildlife Health Center และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

205263

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากราชอาณาจักรภูฏาน( Dairy value chain study visits in thailand ) จำนวน 17 ท่าน ในระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2562 โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ต้อนรับและนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆได้แก่

เนื้อหาอื่นๆ...