ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620830 3

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้ลงนามรับมอบเครื่องรีดนมและถังเย็นเก็บน้ำนมดิบของบริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ณ โรงแรมแกรน์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25620828 2

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 โดนมี ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ประชุมดังนี้
- แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมหน้าที่ของคณะกรรมการ
- รายการผลการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีที่ผ่านมาพร้อมความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปี 2562
- กำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และแนวทางในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

pic01
วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิด "งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และเปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน@ภูเก็ต" ประจำปี 2562

โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ เชฟและบุคลากรของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

25620828 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ หลักสูตร “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Company User Maker ด้านการจ่ายเงิน และ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 247 คน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และกองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เนื่องจากวิธีปฎิบัติการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นเรื่องใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฎิบัติเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงจากการรับเงินผ่านระบบดังกล่าว และส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)” อ่านรายละเอียด

25620827 2

วันที่ 27 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” โครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด